KAPSYLEN OPEN STUDIOS 

Där allting tar sin början

Under några veckor visade jag samtida konsthantverk tillsammans med några andra konstnärer från Kapsylen i galleri lokalen på plan 1. Det var en processbaserad utställningsperiod där vi skapade i samarbete med olika musiker i den vida bemärkelsen. Nils Berg Cinemascope spelade och visade ett audiovisuellt verk från Basilicata. Där de filmat hantverkare, sångare, musiker, fårahedar, bönder mfl som lever i Basilicata.

Jag ringlade skulpturer som tog sin utgångspunkt i leran. De växte fram genom ett intuitivt skapande där jag förhöll mig till det som pågick i rummet både musikaliskt och även i samspel med den publik som rörde sig på platsen under processen. Det hela mynnade ut i några keramiska skulpturer.

Instagram